vad vi gör

Publicistik ska vara en god affär – det ger kraftfulla, självständiga medier som med upplysning, genomlysning, åsikter och underhållning bidrar till ett livligt och gott samhälle.

I den digitala eran är förändringarna i kommunikationskulturerna snabba. En bra affärsidé kan ha en brinntid på fyra, fem år för att sedan slockna. De medier som inte utmanar sig själva riskerar att förlora sin position hos kunderna, och därmed på marknaden.

Vi ser två centrala kvaliteter i alla verksamheter:

 • Den bästa basen för en utveckling är en affär som befinner sig i framkant, med ordning på verksamheten: ”Vi är så bra som vi kan vara”.
 • Den mest lönsamma satsningen är att få det planerade gjort. Havererade projekt, halvt genomförda förändringar kostar massor i resurser, tid och energi.

Därför är Mediemakarnas erbjudande:

Vi analyserar din verksamhet och hjälper dig finna vägar att förändra och förbättra.

Vi hjälper dig att utveckla dina affärsidéer.

Vi stöder och utvecklar ledarskapet hos dig.

Vi hjälper dig att förbättra slagkraften i dina budskap.

 

Mediemakarna har en rad samarbeten:

 

Utmärkt Planering

Utmärkt planering är redskap för att nå resultat med all slags förändringar. Redskapen är nätbaserade, lätta att använda, med ett omfattande bakomliggande stöd. Utmärkt Planering bygger på en enkel filosofi: med struktur och konsekvens får du alltid dina projekt i mål. Göran Lundberg – Fleet StreetAB – har utvecklat redskapen i Utmärkt Planering, med Anders Ahlberg som bollplank. Det är vårt gemensamma engagemang. Vill du veta mer om Projektfärdplanen – vårt främsta verktyg, som används inom Promediakoncernen – hör av dig. Till mig anders.ahlberg.ab@gmail.com eller Göran Lundberg goran.lundberg@fleet-street.se

 

Utveckla din ledningsgrupp

Ledarskapet är nyckeln till förändringar. Tillsammans med Ulf Grundel i Induma AB erbjuder vi utvecklingsprogram för ledarskapet i din organisation. Processen utgår från den filosofi, den vision och de värderingar som styr verksamheten. Vår pedagogik är interaktiv och stöder sig på dialogfilosofin och existensfilosofin. Arbetsmetoderna utvecklas i samspel med deltagare och uppdragsgivare, beroende på hur dessa uppfattar sin situation och vilket resultat av utvecklingsarbetet de önskar. Det viktigaste pedagogiska målet är att skapa bra förutsättningar för att lära, för att ny kunskap och nya idéer ska kunna växa fram. Problem löses genom samarbete. Det är deltagaren – deltagarna – som skall lösa problemet. Därigenom blir resultatet också en viktig erfarenhet. Vi som konsulter coachar längs vägen och kan tillföra modeller och strukturer till stöd utifrån behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid hur den enskilde deltagaren interagerar i gruppen. Också samspelet mellan deltagaren och dennes ”hemmamiljö”, medarbetarna, är en viktig del i tillämpningen av metoden.

 

Aktiv utgivare

Att vara ansvarig utgivare är en unik roll i svenskt samhällsliv. Den kan hanteras som ett uppdrag som man sköter bredvid annat – och alltid säger nej till publicering, där det kan bränna till. Det är dock när man säger ja, och ägnar utgivarskapet tid och engagemang som det hände något med publicistiken. Tillsammans med Per Hultengård utbildar Anders utgivare i Tidningsutgivarnas regi. Vill du ha en egen föreläsning eller en inspirationsdag i utgivarfrågor, hör av dig!

 

Diagnos och analys

Tillsammans med Anders Gustafson erbjuder vi en genomgång av hela din publicistiska affär, såväl ekonomi, organisation och beslut som presentation och layout. Här finner du en presentation av den första diagnosen och den mer omfattande genomgången:

Så tar vi tempen på din verksamhet och gör en första diagnos

Vi träffar dig i en timme, får tidningen presenterad, ställer frågor om produktion, organisation och ekonomi. Redan här vill vi gärna ta del av resultat/senaste årsredovisningen och eventuella marknadsundersökningar.

Vi arbetar med de uppgifter vi fått vid träffen och redovisar vår analys vid ett möte en vecka senare:

 • Layout och sortering: Styrkor och svagheter – och vad du kan göra åt svagheterna.
 • Organisation och flöden: Effektivt och resursslöseri – och vad du kan göra åt där det läcker.
 • Ekonomi och marknad: Plus och minus – och vad du kan göra åt dina minus.

Vill du gå vidare och få en kur mot svagheter, läckage och minus så lämnar vi förslag till projektplan och en offert!

Priset för den första diagnosen är 8 000 kronor plus moms.

 

Är du nöjd med din produkt?

Svenska tidningar och tidskrifter är framgångsrika i världsklass. Vi är ett läsande folk och det kan branschen till stor del ta åt sig äran av. Nu är den traditionella läsningen på väg att förändras i grunden – det är en ny utmaning. Dessutom kan bra alltid bli bättre. Mediemakarna AB och Editor Publishing AB arbetar med stöd i förändringar och effektiv produktion. Vi har bred erfarenhet av att göra kvällstidningar, morgontidningar, facktidskrifter, idétidskrifter och organisationstidskrifter.Vi har lett såväl redaktioner som medieföretag, vi har utvecklat, gjort om, startat nytt.

Vårt erbjudande:

 • Vi hjälper dig att ta tempen på din publicistiska verksamhet.
 • Är dina läsare nöjda med sin tidning, har de nytta av den, blir de klokare, gladare – är de stolta?
 • Vet du var du befinner dig i utvecklingen?
 • Är du nöjd med det ekonomiska resultatet?
 • Vi hjälper dig att redesigna och bygga om din tidning – så att värdet för läsarna ökar.
 • Vi hjälper dig att se över hur ni arbetar, hur beslut fattas, hur flödena ser ut.
 • Vi hjälper dig att se över dina kostnader så att så mycket som möjligt går till att höja och säkra kvaliteten.
 • Vi hjälper dig att se över affären, vad det är ni säljer till läsare och annonsörer.
 • Vi kan producera din tidskrift kostnadseffektivt med säkrad kvalitet.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s